:: دوره 13، شماره 4 - ( 10-1398 ) ::
جلد 13 شماره 4 صفحات 107-121 برگشت به فهرست نسخه ها
الویت بندی عصاره های سیر ( Allium sativum)، نعناع فلفلی (Mentapiperita) و پونه کوهی (Oregano vulgare) در بهبود رشد و ایمنی فیل ماهی پرورشی (Huso huso)
عباس نیکبخش بیدرونی، حبیب وهابزاده رودسری
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (100 مشاهده)
بکارگیری مواد جاذب غذایی گیاهی افزون بر تحریک به گرفتن غذا موجب بهبود شاخص­های رشد و تحریک سیستم ایمنی و سرانجام منجر به کاهش مصرف آنتی­بیوتیک­ها و تنش­های محیطی در پرورش ماهی می­شود. در این پژوهش تأثیر عصاره های سیر، نعناع و پونه کوهی بر شاخص­های رشد و شاخص­های ایمنی فیل­ماهی جوان پرورشی بررسی شد. تعداد 60 قطعه فیل­ماهی با میانگین وزن 25/360±2 گرم در 12 مخزن با حجم مفید 350 لیتر آب و با تراکم 5 قطعه در هر مخزن در مرکز تحقیقات علوم و فنون دریایی دکتر کیوان پرورش یافتند. آزمایشات به صورت 4 تیمار با 3 تکرار برای هریک در نظر گرفته شد .طی شصت روز به میزان 2/1 درصد وزن بدن 4 بار در روز با غذای اکسترود حاوی 1/0 گرم در کیلوگرم عصاره پونه کوهی ، 1/0 گرم در کیلوگرم عصاره نعناع فلفلی و 5/0 گرم در کیلوگرم عصاره سیر تغذیه شدند. زیست­سنجی هر 15 روز یکبار انجام شد و میانگین نرخ رشد، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص­های ایمنی حاصل از نمونه گیری خون محاسبه و ارزیابی شد. ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای پونه کوهی و نعناع فلفلی بطور معنی­داری پایین بود (05/0P<). در حالیکه تیمار سیر دارای ضریب تبدیل بالایی بود (05/0P<). میانگین نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ رشد و ضریب چاقی در تیمار سیر نسبت به سایر تیمارها بطور معنی­داری پایینتر بود (05/0P<). نتایج نشان داد که تعداد گلبول­های سفید، گلبول­های قرمز، هموگلوبین، درصد هماتوکریت، میانگین حجم متوسط گلبولی (MCV)، غلظت متوسط گلبول قرمز (MCH)، میانگین میزان (MCHC)، نوتروفیل، لنفوسیت، ائوزینوفیل، لیزوزیم، میزان IgM و میزان ALP سرم خون فیل­ماهی جوان در تمام تیمارهای اختلاف معنی­داری نداشت (05/0P>). مقادیرآنزیم های کبدی ALT و AST بطور قابل توجه­ای در تیمارهای پونه کوهی و نعناع فلفلی کمتراز تیمار سیر بود (05/0P<). در مجموع استفاده از 1/0گرم در کیلوگرم عصاره پونه کوهی و نعناع فلفلی در جیره غذایی فیل­ماهی جوان باعث بهبود شاخص­های رشد گردیدولی استفاده از 5/0 گرم در کیلوگرم عصاره سیر باعث بهبود شاخص­های رشد نشد.  همچنین هیچ یک از تیمارها موجب تقویت ایمنی غیراختصاصی (ایمنی سلولی یا همورال) نگردید. نتایج نشان داد که درتمام تیمارها طی دوره تحقیق، بازماندگی تفاوت معنی داری  نداشته است.بنابراین در تغذیه فیل ماهی پرورشی الویت استفاده به ترتیب با پونه کوهی،نعنا فلفلی و سیر به عنوان افزودنی می باشد.

واژه‌های کلیدی: عصاره، پونه کوهی، نعناع فلفلی، سیر، رشد، ایمنی، فیل ماهی پرورشی
متن کامل [PDF 719 kb]   (36 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 4 - ( 10-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها