:: دوره 13، شماره 4 - ( 10-1398 ) ::
جلد 13 شماره 4 صفحات 69-79 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos بر کارایی رشد و برخی خصوصیات زیست‌شناختی تخمک و پارامترهای اسپرم شناختی در ماهیان طلایی (Carassius auratus)
دل آرا سپهرفر، سید حسین حسینی فر، علی جافرنوده
گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
چکیده:   (64 مشاهده)
چکیده
این تحقیق به‌منظور بررسی اثر پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos در جیره غذایی بر کارایی رشد و خصوصیات زیست‌شناختی تخمک و پارامترهای اسپرم شناختی در ماهی طلایی (Carassius auratus) انجام گرفت. بر این اساس در اواسط بهمن‌ماه، تعداد ۱۸۰ قطعه ماهی طلایی با میانگین وزنی ۱۸/۰± ۳/۲۶ گرم، پس از ۲ هفته دوره سازگاری در ۴ تیمار و هر تیمار با ۳ تکرار شامل: جیره تجاری (گروه شاهد)، غذای تجاری مکمل شده با P. acidilactici به میزان CFU/g ۱۰۷×۹/۰) تیمار ۱)، غذای حاوی Raffinos به میزان ۱۰ گرم بر کیلوگرم (تیمار ۲) و غذای تجاری حاوی ترکیبی از P. acidilactici به میزان CFU/g ۱۰۷×۹/۰ و پربیوتیک Raffinos  به مقدار ۱۰ گرم بر کیلوگرم (تیمار ۳) به‌طور تصادفی تقسیم شدند. دوره آزمایش ۹۰ روز به طول انجامید و نمونه‌برداری از ماهیان به‌منظور بررسی شاخص‌های رشد و شاخص‌های کیفی تخمک و اسپرم در پایان دوره آزمایش انجام شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های رشد نشان داد که میزان شاخص‌های افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمار سین بیوتیک اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشت (۰۵/۰>P)، ولی در میزان شاخص‌های ضریب تبدیل غذایی، شاخص وضعیت و بقا در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (۰۵/۰<P). همچنین آنالیز شاخص‌های کیفی تخمک و اسپرم نشان داد که میزان شاخص‌های تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت و pH مایع سمینال در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری با هم نداشت (۰۵/۰<P)، ولی شاخص‌های طول دوره تحرک اسپرم، قطر تخمک و فضای زرده در تیمار سین بیوتیک اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشت (۰۵/۰>P). بر اساس نتایج میزان جیره غذایی حاوی CFU/g ۱۰۷×۹/۰ پروبیوتیک و ۱۰ گرم بر کیلوگرم پربیوتیک موجب بهبود شاخص‌های رشد و خصوصیات زیست‌شناختی تخمک و پارامترهای اسپرم شناختی می‌گردد.


 
واژه‌های کلیدی: ماهی طلایی، تخمک، اسپرم، فراسنجه‌های رشد، مکمل غذایی
متن کامل [PDF 569 kb]   (37 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۷


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 4 - ( 10-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها